031415 Jerome vs Century (Varsity)031815 Idaho Falls vs Pocatello (Varsity)032815 Highland vs Hillcrest (JV)040415 Highland vs Pocatello (Varsity)040715 Skyline vs Highland (Varsity)040915 Century vs Pocatello (Varsity)041615 Blackfoot vs Century (Varsity)042315 Rigby vs Century (Varsity)042415 Hillcrest vs Highland (Varsity)042515 Kimberly vs American Falls (Varsity)050515 Skyline vs Highland (District Game)050615 Preston vs Century (District Game)